Oferta

ZAJĘCIA REKREACYJNE MCK

ZAJĘCIA REKREACYJNE MCK Kraj: Dojazd: Dojazd własny Rodzaj: Oferty Kolprem, Świadczenia turstyczno-rekreacyjne, wyjazdowe oraz zajęcia rekreacyjne,

Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A.

Mrozowa 1, 31-752 Kraków

 tel. 12 643-87-40, 12 643-8741

ZAJĘCIA REKREACYJNE

Małopolskie Centrum Krioterapii,  Al. Pokoju 82, 31-564 Kraków

 tel. 12 686-02-40, 12 686-02-41

oferuje Państwu świadczenie:

 • porad specjalistów
 • zabiegi

w zakresie i czasie przedstawionym w poniższej tabeli:

USŁUGA/ZABIEG

TERMINY PRZYJĘĆ

Konsultacja specjalistyczna

W dni robocze (poniedziałek – czwartek)

godz. 14:00-17:00

Zabiegi rekreacyjne

W dni robocze

10:30-18:00

Tryb postępowania:

 1. Pracownik ArcelorMittal Poland S.A. Zgłasza się osobiście do biura BT HUT-PUS,
 2. Mrozowa 1, 31-752 Kraków, tel. 12 643 87 22, pok. 7, w celu weryfikacji uprawnień i pobrania

wniosku  dot. Świadczenia turystyczno- rekreacyjnego.

 1. Pracownik zgłasza się osobiście lub telefonicznie (tel. 12 686-02-40, 12 686-02-41) do Małopolskiego Centrum Krioterapii, al. Pokoju 52, 31-564 Kraków, w celu ustalenia terminu wizyty.
 2. Rozpoczęcie każdych zajęć będzie poprzedzone konsultacją. Konsultacja pozwoli na dobranie serii odpowiednich zajęć rekreacyjnych, gwarantujących najlepszy efekt zdrowotny. W zależności od wyniku konsultacji i postawionej diagnozy, zostanie zaproponowany odpowiedni zestaw zajęć rekreacyjnych.
 3. Podstawę do naliczania dofinansowania w 2024r. stanowi wskazana oferta zabiegowa z uwzględnieniem Tabela 3a, 3b, Regulaminu ZFŚS KOLPREM Sp. z o.o. w 2024r. Usługa obejmuje 10- dniowy cykl zajęć ( 3 zajęcia dziennie). Na podstawie przeprowadzonej konsultacji – rejestracja ustala indywidualny harmonogram zajęć dla danego pacjenta. Po ustaleniu wartości zajęć BT HUT-PUS ustala dofinansowanie. Pracownik dopłaca różnicę między dofinansowaniem a tabelą dopłat w BT HUT-PUS przed rozpoczęciem zajęć.
 4. W przypadku braku realizacji całości usługi z winy pacjenta, który zgłosił się na konsultację, rozpoczął zajęcia rekreacyjne i przestał przychodzić ( nie posiada L4, nie został dodatkowo w pracy)- turnus będzie płatny tak jak przy pełnej realizacji usług MCK. gdzie zostały zarezerwowane termin, sprzęt i pracownicy.
 5. Pracownicy mogą skorzystać w 2024 roku z dwóch świadczeń turystyczno – rekreacyjnych, w tym z jednego świadczenia wyjazdowego oraz jednych zajęć rekreacyjnych( 10 dni po trzy zajęcia).
 6. Rezerwacje i składanie wniosków nie dłużej niż do 30.11.2024, przy czym zakończenie turnusu nie dłużej niż do 31.12.2024 zgodnie z Regulaminem ZFŚS KOLPREM Sp. z o.o.  w 2024 roku.

 

Wszelkie formalności należy załatwić w BT HUT-PUS S.A., ul. Mrozowa 1, 31-752 Kraków w godz. 7:00 do 15:00,   – pokój nr 7, tel. 12 643 87 22.

Załącznik do Oferty

Cennik zajęć rekreacyjnych wykonywanych w Małopolskim Centrum Krioterapii

 

ZAJĘCIA

Cena jednostkowa [zł]

Cena 10 zajęć rekreacyjnych (zł)

Wizyta lekarska

 

Konsultacja rehabilitacyjna

105,00

 

70,00

 

 

 

KRIOKOMORA (ogólnoustrojowa)

45,00

450,00

KRIOKOMORA Miejscowe

20,00

200,00

TERAPIA ENERGOTONOWA

 

całkowita

90,00

 

miejscowa

40,00

 

LASER

 

punktowy

20,00

200,00

 

skaner

20,00

200,00

 

ELEKTROTERAPIA

 

Diadynamik

15,00

150,00

 

Interdyn

15,00

150,00

 

Tens

15,00

150,00

 

Jonoforeza

15,00

150,00

 

Elektrostymulacja

15,00

150,00

 

ŚWIATŁOLECZNICTWO

 

Sollux

15,00

150,00

 

Bioptron

15,00

150,00

 

ULTRADŹWIĘKI

15,00

150,00

 

POLE MAGNETYCZNE

15,00

150,00

 

MASAŻ KLASYCZNY częściowy

60,00

600,00

 

MASAŻ KLASYCZNY

całościowy

100,00

1000,00

 

DRENAŻ LIMFATYCZNY około 30 minut

60,00

600,00

 

Taping mały

35,00

350,00

 

Taping duży

55,00

550,00

 

KINEZYTERAPIA

 

ćwiczenia z użyciem przyrządów rehabilitacyjnych (rowerki,atlas, UGUL)

20,00

200,00

 

ćw. indywidualne min.30 minut (terapia manualna, PNF, McKenzie, terapia powięziowa, terapia punktów spustowych)

60,00

600,00

 

Oferta obowiązuje od 01.01.2024r.

TABELA NR 3a

DLA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH PRACĘ W SZCZEGÓLNYCH
WARUNKACH LUB W SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE

LP.

Wysokość dochodu na osobę
w rodzinie (w złotych)

% dopłata do świadczenia dla pracownika z ZFŚS

1.

do 2 500,00

99%

2.

2 500,01 – 3 500,00

90%

3.

3 500,01 – 4 500,00

80%

4.

4 500,01 – 6 500,00

70%

5.

Powyżej 6 500,00

30%

 

TABELA NR 3b

DLA PRACOWNIKÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI 50 LAT ŻYCIA,
lub KTÓRZY POSIADAJĄ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

LP.

Wysokość dochodu na osobę
w rodzinie (w złotych)

% dopłata do świadczenia dla pracownika z ZFŚS

1.

do 2 500,00

85%

2.

2 500,01 – 3 500,00

70%

3.

3 500,01 – 4 500,00

55%

4.

4 500,01 – 6 500,00

30%

5.

Powyżej 6 500,00

0%

 Ze świadczenia może korzystać:

 1. pracownik aktualnie wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w sposób ciągły przez okres co najmniej 48 miesięcy przed złożeniem wniosku (na potrzeby Funduszu ww. warunek 48 miesięcy liczony z uwzględnieniem absencji chorobowej pracownika) oraz ww. warunek 48 miesięcy odnosi się również do pracy w tych warunkach u innego pracodawcy),
 2. pracownik, który przepracował w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze co najmniej 12 lat (ww. warunek 12 lat odnosi się również do pracy w tych warunkach u innego pracodawcy),
 3. pracownik, który ukończył 50 lat życia lub pracownik, który posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Kulturalny Kraków

Bilety, karnety wstępu do teatru, kina I na koncerty

Oferty ArcelorMittal

Oferty z dofinansowaniem ZFŚS AMP

Oferty Kolprem

Oferty z dofinansowaniem ZFŚS Kolprem

Zobacz także

zł/os

OFERTA NA ZAKUP BILETÓW PARK WODNY 2024

Oferty ArcelorMittal, Park Wodny,
OFERTA NA ZAKUP BILETÓW PARK WODNY 2024
21/07/2024
zł/os

TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY ZAKOPANE

Oferty ArcelorMittal, Świadczenia turstyczno-rekreacyjne, wyjazdowe oraz zajęcia rekreacyjne,
TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY ZAKOPANE
21/07/2024
zł/os

TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY KRYNICA ZDRÓJ

Oferty ArcelorMittal, Świadczenia turstyczno-rekreacyjne, wyjazdowe oraz zajęcia rekreacyjne,
TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY KRYNICA ZDRÓJ
21/07/2024
zł/os

TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY DŹWIRZYNO

Oferty Kolprem, Świadczenia turstyczno-rekreacyjne, wyjazdowe oraz zajęcia rekreacyjne,
TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY DŹWIRZYNO
21/07/2024

Partnerzy