Kontakt

Dane kontaktowe

Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A.

ul. Mrozowa 1, 31-752 Kraków

turystyka@hutpus.com.pl

 

Godziny otwarcia:

Pon. – Pt. : 7:00 – 15:00

Administrator danych osobowych, którym jest HUT-PUS S.A; ul.Mrozowa 1, 31-752 Kraków, , NIP: 678-002-62-01, KRS: 0000055658 informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu z Panią/Panem przez okres kontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży na podstawie czynności zainicjowanych poprzez kontakt klienta oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Kierownik
tel.: 12 643 87 41
Dział sprzedaży Biuro Turystyczne:
tel.: 12 643 87 44
tel.: 12 643 87 22
Świadczenia turystyczno rekreacyjne, pobyty zwykłe:
tel.: 12 643 87 22
Imprezy kulturalne (bilety):
tel.: 12 643 87 16
Dział Socjalny
tel.: 12 643 87 42
tel.: 12 643 87 43
tel.: 12 643 87 16