Oferta

OFERTA NA ZAKUP BILETÓW PARK WODNY 2024

OFERTA NA ZAKUP BILETÓW PARK WODNY 2024 Kraj: Dojazd: Dojazd własny Rodzaj: Oferty ArcelorMittal, Park Wodny,

 Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A.

Mrozowa 1, 31-752 Kraków

 12 643-87-41

 

Cena wejściówki do Parku Wodnego 120min. – 27,00zł

Cena wejściówki do Parku Wodnego 120min. z Saunarium-35,00zł

 

 

Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS z TABELĄ NR 5c – dopłaty z ZFŚS  do wypoczynku po pracy.

  • Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie dokumentu „Informacja o dochodach w rodzinie” na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A.
  • Bilety, karnety wstępu do teatru, kina, na koncerty, na basen itp.: uprawnieni pracownicy/emeryci/renciści
  • Karty Multisport i Karty Multisport Kids lub inne karty o podobnym charakterze: pracownicy
  • i uprawnieni członkowie ich rodzin, zgodnie z zawartą umową dot. kart,
  • Zapisy wraz z wpłatami dokonywane są, w BT HUT-PUS S.A. ul. Mrozowa 1 Kraków od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -15:00, pokój nr 7,. Tel. 12 643-87-22

INFORMACJE dotyczące korzystania z dofinansowania do wycieczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2024r.

 

TABELA NR 5c

Lp.

Wysokość   dochodu na osobę   w rodzinie   (w złotych)

%   dopłaty do świadczenia dla osoby uprawnionej do korzystania   z ZFŚS

1.

do 2 200,00

70%

2.

od 2 200,01 do 4 100,00

50%

3.

od 4 100,01 do 6 500,00

30%

4.

Powyżej 6 500,00

0%

 

TABELA NR 1

Łączna maksymalna w 2024 roku wysokości dopłat i świadczeń z ZFŚS

(bez wypoczynku dzieci, świadczeń turystyczno-rekreacyjnych, zapomóg, pożyczek na cele mieszkaniowe oraz dodatkowego świadczenia socjalnego)

Lp.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie

(w złotych)

Łączna maksymalna wysokość dopłat i świadczeń z ZFŚS (bez wypoczynku dzieci, świadczeń turystyczno-rekreacyjnych, zapomóg, pożyczek na cele mieszkaniowe oraz dodatkowego świadczenia socjalnego)

Łącznie na pracownika i zawiera uprawnionych członków jego rodziny (w złotych)

Łącznie na emeryta/rencistę i zawiera uprawnionych członków jego rodziny *                (w złotych)

1.   

do 2 200,00 3.350,00

500,00

2.   

2 200,01 – 4 100,00 1.600,00

300,00

3.   

4 100,01 – 6 500,00 900,00

100,00

4.   

Powyżej 6 500,00 0,00

0,00

 

 

Kulturalny Kraków

Bilety, karnety wstępu do teatru, kina I na koncerty

Oferty ArcelorMittal

Oferty z dofinansowaniem ZFŚS AMP

Oferty Kolprem

Oferty z dofinansowaniem ZFŚS Kolprem

Zobacz także

zł/os

TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY DŹWIRZYNO

Oferty Kolprem, Świadczenia turstyczno-rekreacyjne, wyjazdowe oraz zajęcia rekreacyjne,
TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY DŹWIRZYNO
21/07/2024
od 1051 zł/os
24/04/2021
zł/os

DŹWIRZYNO NAT OW ANIA 13-20.07.24

Oferty Kolprem, Wycieczki krajowe,
DŹWIRZYNO NAT OW ANIA 13-20.07.24
13/07/2024
zł/os

TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY DŹWIRZYNO

Oferty ArcelorMittal, Świadczenia turstyczno-rekreacyjne, wyjazdowe oraz zajęcia rekreacyjne,
TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY DŹWIRZYNO
21/07/2024

Partnerzy