Oferta

Zajęcia Rekreacyjne – RehaMotion

RehaMotion Kraj: Polska Dojazd: Dojazd własny Rodzaj:

Centrum Rehabilitacji Reha Motion ul. Dobrego Pasterza 56 lok. 16, 31-416 Kraków,  tel. 512- 614- 160  

 

oferuje Państwu świadczenie:

 • porad specjalistów
 • zabiegi

w zakresie i czasie przedstawionym w poniższej tabeli:

USŁUGA/ZABIEG TERMINY PRZYJĘĆ
Konsultacja specjalistyczna W dni robocze (poniedziałek – piątek)

godz. 9:00-19:00

Zabiegi rekreacyjne W dni robocze

09:00-18:00

 

Tryb postępowania:

 1. Pracownik ArcelorMittal Poland S.A. Zgłasza się osobiście do biura BT HUT-PUS, Mrozowa 1, 31-752 Kraków, tel. 12 643 87 22, pok. 10, w celu weryfikacji uprawnień i pobrania wniosku  dot. Świadczenia turystyczno- rekreacyjnego.
 2. Pracownik zgłasza się osobiście lub telefonicznie (tel. 512-614-160 ) do Centrum Rehabilitacji  Reha Motion ul. Dobrego Pasterza 56 lok. 16, 31-416 Kraków, w celu ustalenia terminu wizyty.
 3. Rozpoczęcie każdych zajęć będzie poprzedzone konsultacją. Konsultacja pozwoli na dobranie serii odpowiednich zajęć rekreacyjnych  gwarantujących najlepszy efekt zdrowotny. W zależności od wyniku konsultacji i postawionej diagnozy, zostanie zaproponowany odpowiedni zestaw zajęć rekreacyjnych.
 4. Do naliczania dofinansowania w 2021r. ustala się maksymalna kwotę w wysokości 500,00złUsługa obejmuje 10- dniowy cykl zajęć (3 zajęcia dziennie). Na podstawie przeprowadzonej konsultacji – rejestracja ustala indywidualny harmonogram zajęć dla danego pacjenta. Po ustaleniu wartości zajęć BT HUT-PUS ustala dofinansowanie zgodnie z tabelą dopłat nr 3a, oraz 3b. Pracownik dopłaca różnicę między dofinansowaniem a tabelą dopłat w BT HUT-PUS przed rozpoczęciem zajęć.
 5. W przypadku braku realizacji całości usługi z winy pacjenta, który zgłosił się na konsultację, rozpoczął zajęcia rekreacyjne i przestał przychodzić  (nie posiada L4, nie został dodatkowo w pracy)- turnus będzie płatny tak jak przy pełnej realizacji usług Centrum Rehabilitacji Reha Motion, gdzie zostały zarezerwowane termin, sprzęt i pracownicy.
 6. Pracownicy mogą skorzystać w 2021 roku z dwóch świadczeń turystyczno – rekreacyjnych, w tym z jednego świadczenia wyjazdowego oraz jedno zajęcie rekreacyjne, albo z dwóch zajęć rekreacyjnych (10 dni po trzy zajęcia).
 7. Rezerwacje i składanie wniosków nie dłużej niż do 30.11.2021, przy czym zakończenie turnusu nie dłużej niż do 31.12.2021 zgodnie z Regulaminem  ZFŚS w AMP w 2021 roku.

 

Wszelkie formalności należy załatwić w BT HUT-PUS S.A., ul. Mrozowa 1, 31-752 Kraków , od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00   – pokój nr 10, tel. 12 643 87 22.

 

 Załącznik do Oferty

Cennik zajęć rekreacyjnych wykonywanych w Centrum Rehabilitacji Reha Motion

ZAJĘCIA

Cena jednostkowa [zł] Cena 10 zajęć rekreacyjnych (zł)

TERAPIA RADIOFALOWA UKIERUNKOWANA

 
miejscowa (30 minut) 50,00 500,00  

LASER

 
punktowy 15,00 150,00  
Wysokoenergetyczny 40,00 400,00  

ELEKTROTERAPIA

 
Diadynamik 15,00 150,00  
Interdyn 15,00 150,00  
Tens 15,00 150,00  
Jonoforeza 15,00 150,00  
Elektrostymulacja 15,00 150,00  
Fala uderzeniowa 50,00 500,00  

ŚWIATŁOLECZNICTWO

 
ULTRADŹWIĘKI 15,00 150,00  
POLE MAGNETYCZNE 15,00 150,00  
MASAŻ LECZNICZY cały kręgosłup 50,00 500,00  
DRENAŻ LIMFATYCZNY około 30 minut 35,00 350,00  
Masaż tkanek głębokich

30min

50,00 500,00  
Masaż sportowy

30min

50,00 500,00  

KINEZYTERAPIA

 
Ćwiczenia indywidualne z pacjentem 1na1 50,00 500,00  
Metody specjalne, PNF, McKenzie, Terapia manualna, Pinopresura, Terapia wisceralna 50,00 500,00  

Oferta obowiązuje od 01.01.2021r.

 

TABELA NR 3a

DLA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH PRACĘ W SZCZEGÓLNYCH   
WARUNKACH LUB W SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE

LP. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie (w złotych) % dopłata do świadczenia dla pracownika z ZFŚS
1. do 1 300,00 99%
2. 1 300,01 – 2 100,00 90%
3. 2 100,01 – 3 000,00 80%
4. 3 000,01 – 5 000,00 70%
5. Powyżej 5 000,00 30%

 

TABELA NR 3b

DLA PRACOWNIKÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI 50 LAT ŻYCIA, 
lub KTÓRZY POSIADAJĄ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

LP. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie (w złotych) % dopłata do świadczenia dla pracownika z ZFŚS
1. do 1 300,00 85%
2. 1 300,01 – 2 100,00 70%
3. 2 100,01 – 3 000,00 55%
4. 3 000,01 – 5 000,00 30%
5. Powyżej 5 000,00 0%

 

Ze świadczenia może korzystać:

 1. pracownik aktualnie wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w sposób ciągły przez okres co najmniej 60 miesięcy przed złożeniem wniosku (na potrzeby Funduszu ww. warunek 60 miesięcy liczony z uwzględnieniem absencji chorobowej pracownika) oraz ww. warunek 60 miesięcy odnosi się również do pracy w tych warunkach u innego pracodawcy),
 2. pracownik, który przepracował w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze co najmniej 15 lat (ww. warunek 15 lat odnosi się również do pracy w tych warunkach u innego pracodawcy),
 3. pracownik, który ukończył 50 lat życia lub pracownik, który posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 

Kulturalny Kraków

Bilety, karnety wstępu do teatru, kina I na koncerty

Oferty ArcelorMittal

Oferty z dofinansowaniem ZFŚS AMP

Oferty Kolprem

Oferty z dofinansowaniem ZFŚS Kolprem

Zobacz także

zł/os

TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY ŚWIERADÓW ZDRÓJ

Oferty Kolprem, Świadczenia turstyczno-rekreacyjne, wyjazdowe oraz zajęcia rekreacyjne,
TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY ŚWIERADÓW ZDRÓJ
27/05/2024
zł/os

WYCIECZKA-  ŁEBA  – AUTOKAR- 11  DNI

Oferty ArcelorMittal, Wycieczki krajowe,
WYCIECZKA-  ŁEBA  - AUTOKAR- 11  DNI
26/08/2024
zł/os

TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY KOŁOBRZEG

Oferty ArcelorMittal, Świadczenia turstyczno-rekreacyjne, wyjazdowe oraz zajęcia rekreacyjne,
TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY KOŁOBRZEG
27/05/2024
zł/os

WYCIECZKA – DĄBKI  – AUTOKAR – 8 DNI

Oferty Kolprem, Wycieczki krajowe,
WYCIECZKA - DĄBKI  - AUTOKAR – 8 DNI
27/05/2024

Partnerzy