Oferta

ZAJĘCIA REKREACYJNE Centrum Medyczne Ujastek

ZAJĘCIA REKREACYJNE Centrum Medyczne Ujastek Kraj: Dojazd: Dojazd własny Rodzaj: Oferty ArcelorMittal, Świadczenia turstyczno-rekreacyjne, wyjazdowe oraz zajęcia rekreacyjne,

Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A.

Mrozowa 1, 31-752 Kraków

 tel. 12 643-87-40, 12 643-8741

 

ZAJĘCIA REKREACYJNE

Centrum Medyczne Ujastek, ul. Ujastek 3. 31-752 Kraków

oferuje Państwu świadczenie:

 • porad specjalistów
 • zajęcia

w zakresie i czasie przedstawionym w poniższej tabeli:

 

USŁUGA/ZABIEG

TERMINY PRZYJĘĆ

Zabiegi rekreacyjne

 

w dni robocze  w godz.  1500 – 1900

 

Tryb postępowania:

 

 1. Pracownik ArcelorMittal Poland S.A. zgłasza się osobiście do biura BT HUT-PUS, ul. Mrozowa 1, 31-752 Kraków, tel. 12 643 87 22, pok.7, w celu weryfikacji uprawnień i pobrania wniosku                     Świadczenia turystyczno – rekreacyjnego, oraz zapisanie się na wybrane zajęcia (załącznik).

 

 1. Do wyboru są trzy grupy świadczeń na konkretnym turnusie w wybranych datach. Każda z grup obejmuje trzy rodzaje świadczeń rekreacyjnych powtarzanych w cyklu 10-dniowym, zgodnie z załącznikiem (CENNIK GRUP ZAJĘĆ)

 

 1. Centrum Medyczne Ujastek otrzyma listę zadeklarowanych uczestników wybranego zajęcia 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia. Lista może zostać dostarczona mailowo na adres: rehabilitacja@ujastek.pl lub do Sekretariatu CMU.

 

 1. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. W przypadku konieczności zamiany opuszczonego dnia zajęć proponujemy zabiegi odbywające się w soboty.

 

 1. Wybór przez Klienta jednej z proponowanych GRUP ZAJĘĆ. W trakcie trwania kontraktu jest możliwa zmiana harmonogramu turnusów- w zależności od zainteresowania Klientów, zgodnie z harmonogramem poszczególnych grup.

 

 1. W pierwszym dniu zajęć zbierane są informacje zdrowotne od każdego z Uczestników- w razie konieczności tok zajęć ustalany jest indywidualnie z Koordynatorem Działu.

 

 1. W przypadku nieobecności na zajęciach do 2 dni można zrealizować pakiet w soboty, do 30 dni od zakończenia planowego turnusu.
 2. W przypadku nieobecności na rozpoczętym turnusie, turnus będzie płatny jak przy pełnej realizacji. Wyjątkiem jest zwolnienie lekarskie, zaświadczenie z zakładu pracy o powodzie nieobecności.  W przypadku przedstawienia zaświadczenia, dni nieobecności będą liczone zgodnie z wytycznymi:                  1 dzień=5% wartości pakietu. Kwota ta będzie proporcjonalnie odjęta od pełnej kwoty za turnus

 

 1. Rezerwacje i składanie wniosków nie dłużej niż do 30.11.2023, przy czym zakończenie turnusu nie dłużej niż do 31.12.2023 zgodnie z Regulaminem ZFŚS w AMP w 2023roku.

 

 1. Do naliczania dofinansowania w 2023r. ustala się maksymalna kwotę w wysokości 600,00zł.

Usługa obejmuje 10- dniowy cykl zajęć ( 3 zajęcia dziennie). Na podstawie przeprowadzonej konsultacji – rejestracja ustala indywidualny harmonogram zajęć dla danego pacjenta. Po ustaleniu wartości zajęć BT HUT-PUS ustala dofinansowanie zgodnie z tabelą dopłat nr 4a, oraz 4b. Pracownik dopłaca różnicę między dofinansowaniem a tabelą dopłat w BT HUT-PUS przed rozpoczęciem zajęć.

 

 1. Pracownicy mogą skorzystać w 2023 roku z dwóch świadczeń turystyczno – rekreacyjnych, w tym z jednego świadczenia wyjazdowego oraz jedno zajęcie rekreacyjne, albo z dwóch zajęć rekreacyjnych (10 dni po trzy zajęcia).

 

Wszelkie formalności należy załatwić w BT HUT – PUS S.A., ul. Mrozowa 1, 31-752 Kraków od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 –   pokój nr 7, tel. 12 643 87 22.

 

Załącznik do Oferty

Cennik zajęć rekreacyjnych wykonywanych w Centrum Medycznym „Ujastek

Pakiet

Rodzaj świadczeń Cena jednostkowa  Kwota pakietu netto

Pakiet I

Konsultacja fizjoterapeutyczna x 1 100,00 zł 541,20 zł

Inne formy świadczeń x 10

17,00 zł

Inne formy świadczeń x 10

17,00 zł

Pakiet II Konsultacja fizjoterapeutyczna x 1 100,00 zł

885,60 zł

Ćwiczenia indywidualne/masaż klasyczny częściowy x 10

45,00 zł
Inne formy świadczeń x 10

17,00 zł

Pakiet III Konsultacja fizjoterapeutyczna x 1 100,00 zł

947,10 zł

Ćwiczenie indywidualne  x 10 45,00 zł
Krioterapia x 10 22,00 zł

 

 

Uwagi:

 1. W pakiecie I i II będą wykonane Inne zabiegi fizykalne takie jak: elektroterapia, magnetoterapia, ultradzwięki, fonoforeza, laseroterapia, lama sollux
 2. Masaż klasyczny częściowy oznacza masaż jednego odcinka kręgosłupa
 3. Wszystkie świadczenia wykonywane by były w jednym budynku Centrum Medycznego Ujastek

 

Oferta obowiązuje od 01.01.2023r

 

Kulturalny Kraków

Bilety, karnety wstępu do teatru, kina I na koncerty

Oferty ArcelorMittal

Oferty z dofinansowaniem ZFŚS AMP

Oferty Kolprem

Oferty z dofinansowaniem ZFŚS Kolprem

Zobacz także

zł/os

Cena wejściówki do Parku Wodnego 100min.

Bilety, Oferty ArcelorMittal,
Cena wejściówki do Parku Wodnego 100min.
20/03/2023
zł/os

WYCIECZKA – SZCZAWNICA – AUTOKAR

Oferty Kolprem, Wycieczki krajowe,
WYCIECZKA - SZCZAWNICA – AUTOKAR – 5 dni
20/03/2023
zł/os

TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY SABRINOWO

Oferty Kolprem, Świadczenia turstyczno-rekreacyjne, wyjazdowe oraz zajęcia rekreacyjne,
TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY SABRINOWO
20/03/2023
zł/os

ZAKUP KARNETÓW – PARK WODNY

Oferty ArcelorMittal, Park Wodny, Polska
20/03/2023

Partnerzy