Oferta

ZAJĘCIA REKREACYJNE

Małopolskie Centrum Krioterapii Kraj: Polska Dojazd: Dojazd własny Rodzaj: ArcelorMittal, Świadczenia turstyczno-rekreacyjne, wyjazdowe oraz zajęcia rekreacyjne,

Małopolskie Centrum Krioterapii,  Al. Pokoju 52, 31-564 Kraków

 tel. 12 686-02-40, 12 686-02-41

oferuje Państwu świadczenie:

  • porad specjalistów
  • zabiegi

w zakresie i czasie przedstawionym w poniższej tabeli:

 

USŁUGA/ZABIEG TERMINY PRZYJĘĆ
Konsultacja specjalistyczna W dni robocze (poniedziałek – czwartek)

godz. 14:00-17:00

Zabiegi rekreacyjne W dni robocze

10:30-18:00

 

Tryb postępowania:

  1. Pracownik ArcelorMittal Poland S.A. Zgłasza się osobiście do biura BT HUT-PUS,
  1. Mrozowa 1, 31-752 Kraków, tel. 12 643 87 22, pok. 10, w celu weryfikacji uprawnień i pobrania

wniosku  dot. Świadczenia turystyczno- rekreacyjnego.

 

  1. Pracownik zgłasza się osobiście lub telefonicznie (tel. 12 686-02-40, 12 686-02-41) do Małopolskiego Centrum Krioterapii, al. Pokoju 52, 31-564 Kraków, w celu ustalenia terminu wizyty.

 

  1. Rozpoczęcie każdych zajęć będzie poprzedzone konsultacją. Konsultacja pozwoli na dobranie serii odpowiednich zajęć rekreacyjnych  gwarantujących najlepszy efekt zdrowotny. W zależności od wyniku konsultacji i postawionej diagnozy, zostanie zaproponowany odpowiedni zestaw zajęć rekreacyjnych.

 

  1. Koszt cyklu nie może być większy niż 500,00 zł. Usługa obejmuje 10- dniowy cykl zajęć ( 3 zajęcia dziennie). Na podstawie przeprowadzonej konsultacji – rejestracja ustala indywidualny harmonogram zajęć dla danego pacjenta. Po ustaleniu wartości zajęć BT HUT-PUS ustala dofinansowanie zgodnie z tabelą dopłat nr 3a, oraz 3b. Pracownik dopłaca różnicę między dofinansowaniem a tabelą dopłat w BT HUT-PUS przed rozpoczęciem zajęć.

 

 

  1. W przypadku braku realizacji całości usługi z winy pacjenta, który zgłosił się na konsultację, rozpoczął zajęcia rekreacyjne i przestał przychodzić  ( nie posiada L4, nie został dodatkowo w pracy)- turnus będzie płatny tak jak przy pełnej realizacji usług MCK. gdzie zostały zarezerwowane termin, sprzęt i pracownicy.

 

  1. Pracownicy mogą skorzystać w 2019roku z dwóch świadczeń turystyczno – rekreacyjnych, w tym z jednego świadczenia wyjazdowego oraz jedno zajęcie rekreacyjne, albo z dwóch zajęć rekreacyjnych                 ( 10 dni po trzy zajęcia).

 

  1. Rezerwacje i składanie wniosków nie dłużej niż do 30.11.2019, przy czym zakończenie turnusu nie dłużej niż do 31.12.2019 zgodnie z Regulaminem  ZFŚS w AMP w 2019roku.

 

 

 

 

Wszelkie formalności należy załatwić w BT HUT-PUS S.A., ul. Mrozowa 1, 31-752 Kraków w poniedziałki, środy i piątki od 7:00 do 15:00, wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00 (zamiennie)- pokój nr 10, tel. 12 643 87 22.

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Oferty

 

Cennik zajęć rekreacyjnych wykonywanych w Małopolskim Centrum Krioterapii

 

ZAJĘCIA

Cena jednostkowa [zł] Cena 10 zajęć rekreacyjnych (zł)
KRIOKOMORA 30,00 300,00
TERAPIA ENEGROTONOWA  
miejscowa (30 minut) 10,00 100,00  
LASER  
punktowy 10,00 100,00  
skaner 10,00 100,00  
ELEKTROTERAPIA  
Diadynamik 8,00 80,00  
Interdyn 8,00 80,00  
Tens 8,00 80,00  
Jonoforeza 8,00 80,00  
Elektrostymulacja 8,00 80,00  
ŚWIATŁOLECZNICTWO  
Sollux 6,00 60,00  
Bioptron 8,00 80,00  
ULTRADŹWIĘKI 8,00 80,00  
POLE MAGNETYCZNE 8,00 80,00  
MASAŻ KLASYCZNY częściowy 25,00 250,00  
DRENAŻ LIMFATYCZNY około 30 minut 35,00 350,00  
KINEZYTERAPIA  
ćwiczenia z użyciem przyrządów rehabilitacyjnych (rowerki,atlas) 10,00 100,00  
ćw. indywidualne min.30 minut (metody specjalne, PNF, McKenzie, Terapia manualna) 30,00 300,00  

                Oferta obowiązuje od 01.01.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA NR 3a

DLA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH PRACĘ W SZCZEGÓLNYCH   
WARUNKACH LUB W SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE

LP. Wysokość dochodu na osobę
w rodzinie (w złotych)
% dopłata do świadczenia dla pracownika z ZFŚS
1. do 1 300,00 99%
2. 1 300,01 – 2 100,00 90%
3. 2 100,01 – 3 000,00 80%
4. 3 000,01 – 5 000,00 70%
5. Powyżej 5 000,00 30%

 

 

 

 

TABELA NR 3b

DLA PRACOWNIKÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI 50 LAT ŻYCIA, 
lub KTÓRZY POSIADAJĄ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

LP. Wysokość dochodu na osobę
w rodzinie (w złotych)
% dopłata do świadczenia dla pracownika z ZFŚS
1. do 1 300,00 85%
2. 1 300,01 – 2 100,00 70%
3. 2 100,01 – 3 000,00 55%
4. 3 000,01 – 5 000,00 30%
5. Powyżej 5 000,00 0%

 

 

 

 

 

 

ArcelorMittal

Oferty z dofinansowaniem ZFŚS AMP

Kolprem

Oferty z dofinansowaniem ZFŚS Kolprem

Kulturalny Kraków

Bilety, karnety wstępu do teatru, kina I na koncerty

Zobacz także

1060 zł/os

TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY

ArcelorMittal, Świadczenia turstyczno-rekreacyjne, wyjazdowe oraz zajęcia rekreacyjne, Polska
HOTEL*** „ZIEMOWIT” , Ustroń
13/04/2019
1134 zł/os

TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY

Kolprem, Świadczenia turstyczno-rekreacyjne, wyjazdowe oraz zajęcia rekreacyjne, Polska
Jastarnia
13/04/2019
110 zł/os

USTROŃ – HOTEL JASKÓŁKA

Hotel Jaskółka, Kolprem, Polska
POBYT ZWYKŁY 2019r.
24/02/2019
10 zł/os

ZAJĘCIA REKREACYJNE

Kolprem, Świadczenia turstyczno-rekreacyjne, wyjazdowe oraz zajęcia rekreacyjne,
Małopolskie Centrum Krioterapii, Al. Pokoju 52
21/11/2019