Oferta

ZAJĘCIA REKREACYJNE

Kraj: Dojazd: Autokar Rodzaj: Oferty ArcelorMittal, Świadczenia turstyczno-rekreacyjne, wyjazdowe oraz zajęcia rekreacyjne,

Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A.

Mrozowa 1, 31-752 Kraków

 tel. 12 643-87-40, 12 643-8741

 

ZAJĘCIA REKREACYJNE

 

Małopolskie Centrum Krioterapii,  Al. Pokoju 82, 31-564 Kraków

 tel. 12 686-02-40, 12 686-02-41

oferuje Państwu świadczenie:

 • porad specjalistów
 • zabiegi

w zakresie i czasie przedstawionym w poniższej tabeli:

 

USŁUGA/ZABIEG

TERMINY PRZYJĘĆ

Konsultacja specjalistyczna

W dni robocze (poniedziałek – czwartek)

godz. 14:00-17:00

Zabiegi rekreacyjne

W dni robocze

10:30-18:00

 

Tryb postępowania:

 1. Pracownik ArcelorMittal Poland S.A. Zgłasza się osobiście do biura BT HUT-PUS,
 2. Mrozowa 1, 31-752 Kraków, tel. 12 643 87 22, pok. 7, w celu weryfikacji uprawnień i pobrania

wniosku  dot. Świadczenia turystyczno- rekreacyjnego.

 

 1. Pracownik zgłasza się osobiście lub telefonicznie (tel. 12 686-02-40, 12 686-02-41) do Małopolskiego Centrum Krioterapii, al. Pokoju 52, 31-564 Kraków, w celu ustalenia terminu wizyty.

 

 1. Rozpoczęcie każdych zajęć będzie poprzedzone konsultacją. Konsultacja pozwoli na dobranie serii odpowiednich zajęć rekreacyjnych, gwarantujących najlepszy efekt zdrowotny. W zależności od wyniku konsultacji i postawionej diagnozy, zostanie zaproponowany odpowiedni zestaw zajęć rekreacyjnych.

 

 1. Do naliczania dofinansowania w 2023r. ustala się maksymalna kwotę w wysokości 600,00zł.

Usługa obejmuje 10- dniowy cykl zajęć ( 3 zajęcia dziennie). Na podstawie przeprowadzonej konsultacji – rejestracja ustala indywidualny harmonogram zajęć dla danego pacjenta. Po ustaleniu wartości zajęć BT HUT-PUS ustala dofinansowanie zgodnie z tabelą dopłat nr 3a, oraz 3b. Pracownik dopłaca różnicę między dofinansowaniem a tabelą dopłat w BT HUT-PUS przed rozpoczęciem zajęć.

 

 1. W przypadku braku realizacji całości usługi z winy pacjenta, który zgłosił się na konsultację, rozpoczął zajęcia rekreacyjne i przestał przychodzić ( nie posiada L4, nie został dodatkowo w pracy)- turnus będzie płatny tak jak przy pełnej realizacji usług MCK. gdzie zostały zarezerwowane termin, sprzęt i pracownicy.

 

 1. Pracownicy mogą skorzystać w 2023 roku z dwóch świadczeń turystyczno – rekreacyjnych, w tym z jednego świadczenia wyjazdowego oraz jedno zajęcie rekreacyjne, albo z dwóch zajęć rekreacyjnych ( 10 dni po trzy zajęcia).

 

 1. Rezerwacje i składanie wniosków nie dłużej niż do 30.11.2023, przy czym zakończenie turnusu nie dłużej niż do 31.12.2023 zgodnie z Regulaminem ZFŚS w AMP w 2023 roku.

 

Wszelkie formalności należy załatwić w BT HUT-PUS S.A., ul. Mrozowa 1, 31-752 Kraków w godz. 7:00 do 15:00,   – pokój nr 7, tel. 12 643 87 22.

 

Załącznik do Oferty

 

Cennik zajęć rekreacyjnych wykonywanych w Małopolskim Centrum Krioterapii

 

ZAJĘCIA

Cena jednostkowa [zł]

Cena 10 zajęć rekreacyjnych (zł)

Wizyta lekarska

150,00
KRIOKOMORA (ogólnoustrojowa) 50,00

500,00

KRIOKOMORA Miejscowe 20,00

200,00

TERAPIA ENERGOTONOWA  

całkowita

90,00  
miejscowa 40,00

 
LASER  

punktowy

15,00 150,00  
skaner 15,00

150,00

 
ELEKTROTERAPIA  

Diadynamik

10,00 100,00  

Interdyn

10,00 100,00  

Tens

10,00 100,00  
Jonoforeza 10,00

100,00

 
Elektrostymulacja 10,00

100,00

 
ŚWIATŁOLECZNICTWO  

Sollux

10,00 100,00  
Bioptron 10,00

100,00

 

ULTRADŹWIĘKI

10,00 100,00  
POLE MAGNETYCZNE 10,00

100,00

 

MASAŻ KLASYCZNY częściowy

50,00 500,00  
MASAŻ KLASYCZNY

całościowy

100,00

1000,00

 
DRENAŻ LIMFATYCZNY około 30 minut 35,00

350,00

 

Taping mały

30,00 300,00  

Taping duży

50,00

500,00

 
KINEZYTERAPIA  
ćwiczenia z użyciem przyrządów rehabilitacyjnych (rowerki,atlas, UGUL) 15,00

150,00

 
ćw. indywidualne min.30 minut (terapia manualna, PNF, McKenzie, terapia powięziowa, terapia punktów spustowych) 50,00

500,00

 

               

Oferta obowiązuje od 01.01.2023r.

 

 

 

TABELA NR 4a

DLA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH PRACĘ W SZCZEGÓLNYCH   
WARUNKACH LUB W SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE

 

 

LP.

Wysokość dochodu na osobę
w rodzinie (w złotych)
% dopłata do świadczenia dla pracownika z ZFŚS

1.

do 1 500,00 99%

2.

1 500,01 – 2 300,00

90%

3. 2 300,01 – 3 200,00

80%

4. 3 200,01 – 5 500,00

70%

5. Powyżej 5 500,00

30%

 

 

 

TABELA NR 4b

DLA PRACOWNIKÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI 50 LAT ŻYCIA, 
lub KTÓRZY POSIADAJĄ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

 

LP.

Wysokość dochodu na osobę
w rodzinie (w złotych)
% dopłata do świadczenia dla pracownika z ZFŚS

1.

do 1 500,00 85%

2.

1 500,01 – 2 300,00 70%
3. 2 300,01 – 3 200,00

55%

4. 3 200,01 – 5 500,00

30%

5. Powyżej 5 500,00

0%

 

Ze świadczenia może korzystać:

 1. pracownik aktualnie wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w sposób ciągły przez okres co najmniej 48 miesięcy przed złożeniem wniosku (na potrzeby Funduszu ww. warunek 48 miesięcy liczony z uwzględnieniem absencji chorobowej pracownika) oraz ww. warunek 48 miesięcy odnosi się również do pracy w tych warunkach u innego pracodawcy),
 2. pracownik, który przepracował w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze co najmniej 12 lat (ww. warunek 12 lat odnosi się również do pracy w tych warunkach u innego pracodawcy),
 3. pracownik, który ukończył 50 lat życia lub pracownik, który posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Kulturalny Kraków

Bilety, karnety wstępu do teatru, kina I na koncerty

Oferty ArcelorMittal

Oferty z dofinansowaniem ZFŚS AMP

Oferty Kolprem

Oferty z dofinansowaniem ZFŚS Kolprem

Zobacz także

zł/os

WYCIECZKA – PIWNICZNA AUTOKAR

Oferty Kolprem, Wycieczki krajowe,
WYCIECZKA – PIWNICZNA AUTOKAR
20/03/2023
od 20 zł/os

ZAKUP BILETÓW – Park Wodny (100 min.), Multikino

Oferty ArcelorMittal, Park Wodny, Polska
20/03/2023
zł/os

TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY SABRINOWO

Oferty Kolprem, Świadczenia turstyczno-rekreacyjne, wyjazdowe oraz zajęcia rekreacyjne,
TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY SABRINOWO
20/03/2023
zł/os

KARPACZ – OŚRODEK KAROLINKA 2022

Hotel Karolinka **, Oferty Kolprem, Polska
KARPACZ – OŚRODEK KAROLINKA 2022
20/03/2023

Partnerzy