Oferta

ZAJĘCIA REKREACYJNE

Centrum Medyczne Ujastek, Kraj: Polska Dojazd: Dojazd własny Rodzaj: ArcelorMittal, Świadczenia turstyczno-rekreacyjne, wyjazdowe oraz zajęcia rekreacyjne,

Centrum Medyczne Ujastek, ul. Ujastek 3. 31-752 Kraków

oferuje Państwu świadczenie:

 • porad specjalistów
 • zajęcia

w zakresie i czasie przedstawionym w poniższej tabeli:

 

USŁUGA/ZABIEG TERMINY PRZYJĘĆ
Zabiegi rekreacyjne

 

w dni robocze                                   w godz.  1500 – 1900

 

Tryb postępowania:

 

 1. Pracownik ArcelorMittal Poland S.A. zgłasza się osobiście do biura BT HUT-PUS, ul. Mrozowa 1, 31-969 Kraków, tel. 12 643 87 22, pok.10, w celu weryfikacji uprawnień i pobrania wniosku                     Świadczenia turystyczno – rekreacyjnego, oraz zapisanie się na wybrane zajęcia (załącznik).

 

 1. Do wyboru są trzy grupy świadczeń na konkretnym turnusie w wybranych datach. Każda z grup obejmuje trzy rodzaje świadczeń rekreacyjnych powtarzanych w cyklu 10-dniowym, zgodnie z załącznikiem (CENNIK GRUP ZAJĘĆ)

 

 1. Centrum Medyczne Ujastek otrzyma listę zadeklarowanych uczestników wybranego zajęcia 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia. Lista może zostać dostarczona mailowo na adres: rehabilitacja@ujastek.pl lub do Sekretariatu CMU.

 

 1. Godziny realizacji świadczeń: 15:00-19:00. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. W przypadku konieczności zamiany opuszczonego dnia zajęć proponujemy zabiegi odbywające się              w soboty.

 

 1. Wybór przez Klienta jednej z proponowanych GRUP ZAJĘĆ. W trakcie trwania kontraktu jest możliwa zmiana harmonogramu turnusów- w zależności od zainteresowania Klientów, zgodnie z harmonogramem poszczególnych grup.

 

 1. W pierwszym dniu zajęć zbierane są informacje zdrowotne od każdego z Uczestników- w razie konieczności tok zajęć ustalany jest indywidualnie z Koordynatorem Działu.

 

 1. W przypadku nieobecności na zajęciach do 2 dni można zrealizować pakiet w soboty, do 30 dni od zakończenia planowego turnusu.
 2. W przypadku nieobecności na rozpoczętym turnusie, turnus będzie płatny jak przy pełnej realizacji. Wyjątkiem jest zwolnienie lekarskie, zaświadczenie z zakładu pracy o powodzie nieobecności.  W przypadku przedstawienia zaświadczenia, dni nieobecności będą liczone zgodnie z wytycznymi:                  1 dzień=5% wartości pakietu. Kwota ta będzie proporcjonalnie odjęta od pełnej kwoty za turnus

 

 1. Rezerwacje i składanie wniosków nie dłużej niż do 30.11.2019, przy czym zakończenie turnusu nie dłużej niż do 31.12.2019 zgodnie z Regulaminem ZFŚS w AMP w 2019roku.

 

 1. Koszt cyklu nie może być większy niż 500,00 zł. Usługa obejmuje 10-dniowy cykl zajęć (3 zajęcia dziennie). Na podstawie przeprowadzonej konsultacji – rejestracja ustala indywidualny harmonogram zajęć dla danego pacjenta. Po ustaleniu wartości zajęć BT Hut-Pus ustala dofinansowanie zgodnie                         z tabelą dopłat nr 3a, oraz 3b. Pracownik dopłaca różnicę między dofinansowaniem a tabelą dopłat                               w BT HUT-PUS przed rozpoczęciem zajęć.

 

 1. Pracownicy mogą skorzystać w 2019 roku z dwóch świadczeń turystyczno – rekreacyjnych, w tym z jednego świadczenia wyjazdowego oraz jedno zajęcie rekreacyjne, albo z dwóch zajęć rekreacyjnych (10 dni po trzy zajęcia).

 

Wszelkie formalności należy załatwić w BT HUT – PUS S.A., ul. Mrozowa 1, 31-752 Kraków w poniedziałki, środy i piątki od 7:00 do 15:00, wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00 (zamiennie)   pokój nr 10, tel. 12 643 87 22.

 

 

 

Załącznik do Oferty

 

 

Cennik zajęć rekreacyjnych wykonywanych w Centrum Medycznym „Ujastek”

 

Załącznik numer 1

 CENNIK GRUP ZAJĘĆ REKREACYJNYCH

l.p. grupy zajęć do wyboru opis cena jednostkowa cena 1 grupy zajęć
DOTYCZY 10 DNI TURNUSU- W KAŻDYM DNIU 3 RODZAJE ZAJĘĆ 
1 ZAJĘCIA OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE 1. zajęcia grupowe: ćwiczenia na piłkach, ćwiczenia na materacach 12,30 zł 460 zł
2. ćwiczenia na przyrządach: czynne w odciążeniu, czynne z oporem/wytrzymałościowe 19,31 zł
3. masaż bańką chińską 14,39 zł
2 ZAJĘCIA MODELUJĄCE SYLWETKĘ 1. Indywidualne zajęcia/ćwiczenia uzgadniane z terapeutą 19,68 zł 485 zł
2. zajęcia na basenie- aqua aerobic 15,62 zł
3. masaż klasyczny 13,16 zł
3 HYDROTERAPIA 1. masaż wirowy kończyn górnych 15,99 zł 496 zł
2. masaż wirowy kończyn dolnych i kręgosłupa lędźwiowego 19,43 zł
3. bicze szkockie 14,15 zł

 

Oferta obowiązuje od 01.01.2018r

 

 

TABELA NR 3a

DLA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH PRACĘ W SZCZEGÓLNYCH   
WARUNKACH LUB W SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE

 

 

LP. Wysokość dochodu na osobę
w rodzinie (w złotych)
% dopłata do świadczenia dla pracownika z ZFŚS
1. do 1 300,00 99%
2. 1 300,01 – 2 100,00 90%
3. 2 100,01 – 3 000,00 80%
4. 3 000,01 – 5 000,00 70%
5. Powyżej 5 000,00 30%

 

 

 

TABELA NR 3b

DLA PRACOWNIKÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI 50 LAT ŻYCIA, 
lub KTÓRZY POSIADAJĄ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

 

LP. Wysokość dochodu na osobę
w rodzinie (w złotych)
% dopłata do świadczenia dla pracownika z ZFŚS
1. do 1 300,00 85%
2. 1 300,01 – 2 100,00 70%
3. 2 100,01 – 3 000,00 55%
4. 3 000,01 – 5 000,00 30%
5. Powyżej 5 000,00 0%

ArcelorMittal

Oferty z dofinansowaniem ZFŚS AMP

Kolprem

Oferty z dofinansowaniem ZFŚS Kolprem

Kulturalny Kraków

Bilety, karnety wstępu do teatru, kina I na koncerty

Zobacz także

1100 zł/os

WYCIECZKA – BUSKO ZDRÓJ ,AUTOKAR – 8 DNI

ArcelorMittal, Wycieczki krajowe, Polska
Hotel GROMADA *** , Busko Zdrój
22/09/2019
1134 zł/os

TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY

Kolprem, Świadczenia turstyczno-rekreacyjne, wyjazdowe oraz zajęcia rekreacyjne, Polska
Jarosławiec
13/04/2019
1134 zł/os

TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY

Kolprem, Świadczenia turstyczno-rekreacyjne, wyjazdowe oraz zajęcia rekreacyjne, Polska
DOM WCZASOWY „GRAŃ” , Zakopane
16/09/2019
699 zł/os

KARPACZ – OŚRODEK KAROLINKA

Kolprem, OWR Karolinka,
POBYTY WEEKENDOWE 2019
19/04/2019