Oferta

Cena wejściówki do Parku Wodnego 100min.

Cena wejściówki do Parku Wodnego 100min. Kraj: Dojazd: Autokar Rodzaj: Bilety, Oferty ArcelorMittal,

Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A.

Mrozowa 1, 31-752 Kraków

 tel. 12 643-87-40, 12 643-8741

 

Cena wejściówki do Parku Wodnego 100min. – 23,00zł

 

 

Dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS z TABELĄ NR 5c – dopłaty z ZFŚS  do wypoczynku po pracy.

  • Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie dokumentu „Informacja o dochodach w rodzinie” na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A.
  • Bilety, karnety wstępu do teatru, kina, na koncerty, na basen itp.: uprawnieni emeryci/renciści
  • Karty Multisport i Karty Multisport Kids lub inne karty o podobnym charakterze: pracownicy
  • i uprawnieni członkowie ich rodzin, zgodnie z zawartą umową dot. kart,
  • Zapisy wraz z wpłatami dokonywane są, w BT HUT-PUS S.A. ul. Mrozowa 1 Kraków                         od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -15:00, pokój nr 7,. Tel. 12 643-87-44

INFORMACJE dotyczące korzystania z dofinansowania do wycieczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2023r.

Lp.

Wysokość   dochodu na osobę   w rodzinie   (w złotych) %   dopłaty do świadczenia dla osoby uprawnionej do korzystania   z ZFŚS Z uwzględnieniem kwotowego limitu świadczeń

1.

do 1500,00 70%

2.

od 1500,01 do 2300,00

60%

3. od 2300,01 do 3200,00

40%

4. od 3200,01 do 5500,00

25%

5. Powyżej 5500,00 0%

 

TABELA NR 1

Łączna maksymalna w 2023 roku wysokości dopłat i świadczeń z ZFŚS

(bez wypoczynku dzieci, świadczeń turystyczno-rekreacyjnych, zapomóg, pożyczek na cele mieszkaniowe oraz dodatkowego świadczenia socjalnego)

Lp.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie

(w złotych)

Łączna maksymalna wysokość dopłat i świadczeń z ZFŚS (bez wypoczynku dzieci, świadczeń turystyczno-rekreacyjnych, zapomóg, pożyczek na cele mieszkaniowe oraz dodatkowego świadczenia socjalnego)
Łącznie na pracownika i zawiera uprawnionych członków jego rodziny (w złotych)

Łącznie na emeryta/rencistę i zawiera uprawnionych członków jego rodziny *                (w złotych)

1.   

do 1.500,00 3.350,00 500,00

2.   

1.500,01 – 2.300,00 2.150,00 300,00
3.    2.300,01 – 3.200,00 1.550,00

200,00

4.    3.200,01 – 5.500,00 950,00

100,00

5.    Powyżej 5.500,00 0,00

0,00

 

Kulturalny Kraków

Bilety, karnety wstępu do teatru, kina I na koncerty

Oferty ArcelorMittal

Oferty z dofinansowaniem ZFŚS AMP

Oferty Kolprem

Oferty z dofinansowaniem ZFŚS Kolprem

Zobacz także

zł/os

TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY ZAKOPANE

Oferty Kolprem, Świadczenia turstyczno-rekreacyjne, wyjazdowe oraz zajęcia rekreacyjne,
TURNUS TURYSTYCZNO – REKREACYJNY WYJAZDOWY ZAKOPANE
27/02/2024
zł/os

 WYCIECZKA-  ŁEBA  -AUTOKAR- 11  DNI

Oferty ArcelorMittal, Wycieczki krajowe,
 WYCIECZKA-  ŁEBA  -AUTOKAR- 11  DNI
06/08/2024
zł/os

WYCIECZKA – JAROSŁAWIEC (8 dni) AUTOKAR

Oferty Kolprem, Wycieczki krajowe,
WYCIECZKA – JAROSŁAWIEC (8 dni) AUTOKAR
16/08/2024
zł/os

WYCIECZKA – DŹWIRZYNO  AUTOKAR – 8 dni A

Oferty Kolprem, Wycieczki krajowe,
WYCIECZKA - DŹWIRZYNO  AUTOKAR – 8 dni
15/06/2024

Partnerzy